Deep Learning

Khóa học Deep Learning sẽ được chia làm 2 phần, gồm: Lý thuyết cơ bảnNâng cao.

Lớp lý thuyết cơ bản sẽ bắt đầu có tài liệu từ ngày 01/10/2018.